materiały foto i wideo

Spis strony


•  Część pierwsza projektu - Rosyjska grupa w Polsce 
•  Część druga projektu - Polska grupa w Rosji

 

 

Na tej stronie będą  codziennie umieszczane foto i wideo relacje z projektu.

1 czerwca 2018 roku miało miejsce ON-Line (Skype) spotkanie Polskiej i Rosyjskiej grupy młodzieży przed pierwszą wizytą. W spotkaniu zostały omówione najważniejsze elementy wizyty grupy Rosyjskiej do Polski, przedstawiony harmonogram przebiegu wizyty, młodzież dyskutowała na temat form realizacji działań o charakterze kulturowym związanym z Polską i Rosją.

 

 

Część pierwsza projektu - Rosyjska grupa w Polsce


 

 

Dokumentacja w formie wideo podróży naszych studentów z Rosji do Polski


 

 

Materiały z dnia pierwszego


 

  

 

 

Materiały z dnia drugiego


 

 

 

 

Materiały z dnia trzeciego


 

 

 

Materiały z dnia piątego


 

 

 

Materiały z dnia siódmego


 

 

 

Część druga projektu - Polska grupa w Rosji


 

 

Przylot Polskiej grupy do Rosji


 

 

Dzień pierwszy w Rosji


 

 

Dzień drugi w Rosji


 

 

 

 

Dzień trzeci w Rosji


 

 

 

Dzień czwarty w Rosji


 

 

Dzień piąty w Rosji


 

 

Dzień szósty w Rosji


 

 

Dzień siódmy w Rosji